Lyderiaujanti platforma

Privatumo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

{{ siteName }} (toliau – Interneto svetainė arba Svetainė) ir{{ programėlės pavadinimas}} mobilioji programėlė bei {{ programėlės pavadinimas}} (programėlė skirta užsakymų registracijai ir valdymui) programėlė, kurias galima atsisiųsti iš „iTunes“ ir „Google Play“ (toliau – Programėlės), priklauso ir yra valdomos MB „DOTMANIJA“ (toliau – mes, mūsų arba mums), el. pašto adresas vitalija@manorezervacijos.lt, mob. Nr.: + 370 604 18 319, įmonės kodas 304749690, registruotas buveinės adresas – Pagubės g. 41-2, Vilnius, LT-14285, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

Šios privatumo politikos tikslas – reglamentuoti asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisykles, vartotojui naudojantis mūsų Internetine svetaine bei užsakant teikiamas paslaugas. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti internetinės svetainės vartotojų (toliau - Jūs, Jūsų, Jums) asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo. Be to šioje privatumo politikoje, siekiame Jus informuoti, kaip renkame, apibrėžiame ir naudojame Jūsų asmeninę informaciją – Jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, adresą ir kitą kontaktinę informaciją. Privatumo politika parengta ir visa Jūsų asmeninė informacija bus naudojama vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Privatumo politika numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines duomenų saugumo priemones, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“) ir kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

Ši privatumo politika taikoma visais atvejais, kai MB „DOTMANIJA“ gauna asmens duomenis, t.y. kai Jūs užsisakote ir/ar įgyjate per internetinę svetainę paslaugas. Jūs turėtumėte atkreipti dėmesį, kad užsisakius paslaugas, kurias teikiame, Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos paslaugų teikėjo/ų, t.y. partnerių (partneris - nepriklausomi prekių ir paslaugų teikėjai, kurie savo prekes ir paslaugas siūlo per mūsų Interneto svetainę ar mūsų Programėlę) privatumo politikos, už kurias MB „DOTMANIJA“ neatsako. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad internetinėje svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad MB „DOTMANIJA“ nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save vartotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais. Šių taisyklių privalo laikytis visi MB „DOTMANIJA“ darbuotojai, kurie tvarko esančius asmens duomenis arba vykdydami darbines funkcijas sužino asmens duomenis.

Jeigu norite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame ir saugome, rašykite mums el. pašto adresu: vitalija@manorezervacijos.lt arba skambinkite telefono numeriu: + 370 604 18 319.

Jūs laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai ją gaunate elektroniniu paštu registruodamiesi mūsų internetinėje svetainėje arba užsisakydami atitinkamas paslaugas. Su šiuo dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu mūsų internetinėje svetainėje. Apie visus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus vartotojai visuomet bus informuoti tiek internetinėje svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakysite paslaugas ir/ar registruosis internetinėje svetainėje. Tik susipažinę su šia privatumo politika, nuspręskite, ar norite naudotis mūsų interneto svetaine, mūsų produktais ir paslaugomis ir kaip norite tai daryti.

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

Priklausomai nuo Jūsų užsakomų konkrečių paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, pilietybė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokėjimo kortelių duomenys, IP adresas, kliento kodas.

Jums apsilankius mūsų internetinėje svetainėje arba pasinaudojus mūsų programėlėmis, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti asmeninę informaciją, kuria nusprendžiate pasidalyti su mumis registruodamiesi, kad Jums būtų teikiamos paslaugos, siunčiami el. pašto pranešimai, naujienlaiškiai, įspėjimai ir pan.

Informaciją apie tai, kaip Jūs ir kiti naudojasi mūsų Interneto svetaine ar Programėlėmis, renkame kaupiamuoju principu.

Jums naudojantis mūsų Interneto svetaine arba Programėlėmis, pavyzdžiui, kai sukuriate profilį, prenumeruojate mūsų el. pašto pranešimus, užduodate arba atsakote į klausimą ir pan., gali būti renkami duomenys apie jūsų IP adresą, kokia naršykle Jūs naudojatės, galime saugoti el. pašto pranešimų turinį kartu su Jūsų el. pašto adresu ir Jūsų atsakymais ir pan. Be to, šią informaciją galime susieti su Jūsų Paskyra. Svarbu, kad visa Asmeninė informacija, kurią mums pateikiate registruodamiesi arba kitaip naudodamiesi interneto svetaine ar Programėlėmis, būtų teisinga ir tiksli.

Siekiame laikytis griežčiausių saugumo standartų, tačiau informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus, todėl negalime garantuoti Jūsų duomenų, perduotų mūsų Interneto svetainei arba per mūsų Programėles, saugumo. Visa duomenų perdavimo rizika tenka Jums. Gavę Jūsų asmeninę informaciją, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad ją apsaugotume nuo neteisėtos prieigos.

III. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS, KOREGAVIMAS IR IŠTRYNIMAS

Bendrąja prasme asmeninę informaciją galime panaudoti šiais tikslais: teikdami Jūsų pageidaujamas paslaugas ir produktus (norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas paslaugas turite pateikti asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai paslaugai užsakyti), aptarnaudami klientus, teikdami savo turinį ir reklamą, informuodami Jus apie naujas paslaugas ir specialius pasiūlymus, kurie mūsų nuomone, gali jus sudominti, atlikdami klientų tyrimus ir siųsdami Jums rinkodaros bei reklaminę medžiagą, informuodami Jus apie svarbius mūsų Svetainės arba Programėlės pakeitimus. Tačiau tai bus daroma tik tuo atveju, jeigu registracijos metu ar bet kada vėliau sutikote gauti tokius pranešimus (nenuėmę varnelės nuo iš anksto pažymėto sutikimo langelio). Nenorėdami gauti šių pranešimų, registruodamiesi nuimkite varnelę nuo sutikimo langelio arba informuokite mus bet kuriuo metu el. paštu vitalija@manorezervacijos.lt arba gauto el. pašto pranešimo apačioje, paspaudę nuorodą „atsisakyti“, tada Jūsų el. pašto adresas per 48 valandas bus pašalintas iš mūsų sistemos. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.

Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, sugalvotą vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas vartotojo profilis. Vartotojas, t.y. Jūs, galite bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.

Jūs turite teisę atšaukti savo leidimą rinkti, valdyti ir tvarkyti savo asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti, valdyti Asmens duomenis bei panaikinti profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Mes gavę tokį pranešimą nedelsiant sustabdysime Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad mes turime ištrinti/sunaikinti asmens duomenis, jeigu turime pagrindą juos saugoti.

Jeigu Jums iškiltų klausimų dėl Asmeninės informacijos, kurią esame sukaupę apie Jus, galite mums atsiųsti prašymą el. paštu vitalija@manorezervacijos.lt ir mes pasistengsime į visas užklausas atsakyti kaip įmanoma greičiau.

Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turite teisę kreiptis į mus elektroniniu pašto adresu vitalija@manorezervacijos.lt prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir (arba) sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

Pažymime, kad Jūsų asmeninę informaciją galime perduoti tretiesiems asmenims, mūsų partneriams t.y. paslaugų teikėjams, kurie savo paslaugas parduoda per mūsų svetainę ar programėles. Be to, galime atskleisti arba pasidalyti Jūsų asmens duomenimis, kad įvykdytume teisinę prievolę, vykdytume ar taikytume mūsų sąlygas ir kitus susitarimus arba apsaugotume mūsų klientų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar užtikrintume jų saugumą. Tam priskiriamas keitimasis informacija su kitomis bendrovėmis ir organizacijomis siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo ir sumažinti kredito riziką.

IV. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETINĖS SVETAINĖS

Mes užtikriname, jog Jūsų pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, t.y. neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės vartotojų ir/ar naudotojų, t.y. Jūsų, duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Jūs įsipareigojate ir privalote saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Įsipareigojate ir privalote jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis. Pastebėjus matomus pažeidimus, nedelsdami informuokite mus. Mūsų Paskyros nuorodos yra tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija kaip ir svetainėje, nes mes esame tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra mūsų paskyra, privatumo politika ir to puslapio taisyklės.

Nesame atsakingi už kitų interneto svetainių, kurios yra susietos su mūsų Interneto svetaine arba Programėlėmis, taikomą praktiką arba jose pateikiamą informaciją ar turinį. Mūsų Privatumo politika nustoja galioti, kai pasinaudoję nuoroda mūsų Interneto svetainėje arba Programėlėje įeinate į kitą interneto svetainę. Jūsų naršymui ir sąveikai bet kurioje kitoje interneto svetainėje, įskaitant svetaines, kurių nuorodos pateiktos mūsų Interneto svetainėje arba Programėlėje, taikomos tos svetainės taisyklės ir politika. Būtinai perskaitykite šias taisykles ir politiką prieš pradėdami naršyti.

Jeigu Asmeninę informaciją paskelbsite bet kurioje viešai prieinamoje mūsų Interneto svetainės skiltyje arba per mūsų Programėles, tokią informaciją gali rinkti tretieji asmenys ir mes nieko negalėsime padaryti. Primygtinai rekomenduojame visiems naudotojams įrašus daryti anonimiškai. Mes neatsakome už tai, kaip tokią informaciją panaudos tretieji asmenys. Rekomenduojame neatskleisti asmeninės informacijos, pagal kurią galima nustatyti Jūsų tapatybę (t.y. vardo ir pavardės, amžiaus, namų ar darbo adreso arba darbdavio pavadinimo) ar konfidencialios asmeninės informacijos, t.y. rasinę ar etninę kilmę; politines pažiūras; filosofines ar religines pažiūras; narystę profesinėje sąjungoje ar politinėje partijoje; fizinę ar psichinę sveikatą; lytinį gyvenimą; padarytus kriminalinius nusikaltimus ar įvykusius teismo procesus ir pan.

Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėse gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama, tačiau mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių reklamos turinį.

Mūsų Interneto svetainėje ir mūsų Programėlėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, tačiau lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Bet kokioje vietoje mūsų pateikta nuoroda į svetainę nereiškia, kad mes ją palaikome.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių/mūsų partnerių interneto svetainės. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip mūsų nuoroda Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

Primename, kad jei pasinaudojate nuoroda apsilankyti kitame internetiniame puslapyje iš mūsų Interneto svetainės ar Programėlių, mūsų Privatumo ir slapukų naudojimo politika nebetaikomos. Kitose interneto svetainėse (įskaitant tas, į kurias pateikiama nuoroda) galite naršyti ir bendrauti vadovaudamiesi jų sąlygomis ir politikomis. Prieš pradėdami tai daryti, rekomenduojame susipažinkite su tokiomis sąlygomis ir politikomis.

V. SLAPUKŲ POLITIKA

Slapukai (angl. Cookies) yra maži tekstiniai failai, siunčiami iš tinklalapio serverio į Jūsų naršyklę, kai lankotės mūsų tinklalapyje. Priklausomai nuo Jūsų naršyklės nuostatų, jie yra išsaugomi arba atmetami. Išsaugoti slapukai leidžia serveriams identifikuoti Jūsų kompiuterį ir išvengti pakartotinio tų pačių duomenų vedimo.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai ir interneto serverio žurnalai, kad jie supaprastintų lankytojų ir/ar naudotojų naršymą po tinklalapį, padėtų mums suprasti Jūsų pasirinkimus, leistų apskaičiuoti bendrą mūsų Interneto svetainės lankytojų ir Programėlių naudotojų skaičių ir nustatyti populiariausias Interneto svetainės ir Programėlių skiltis. Be to, tai mums padeda rinkti atsiliepimus, kurie leidžia nuolat gerinti mūsų Interneto svetainę ir Programėles bei geriau aptarnauti klientus.

Slapukai mums neleidžia rinkti jokios Asmeninės informacijos apie Jus ir mes savo slapukuose nesaugome jokios jūsų suteiktos Asmeninės informacijos. Jie gali būti naudojami tik statistiniams ir analitiniams duomenimis rinkti, pavyzdžiui, pateikiant jums reklamą, kuri labiau atitinka Jūsų interesus.

Siekdami tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuojame, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti, siekiant pateikti Jūsų interesus atitinkantį svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas sutikimas.

Sutikimas galioja neribotą laiką iki Jūs atšauksite savo sutikimą apie tai informuodami Svetainės administratorių el. paštu: vitalija@manorezervacijos.lt. Jūs išreiškiate savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti mums įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.” Dauguma naršyklių turi galimybę pašalinti slapukus ir (arba) blokuoti naujus siunčiamus slapukus.

Norėdami išjungti arba blokuoti slapukus, eikite į savo naršyklės meniu „pagalba“. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad atsisakius slapukų gali būti apribotas naudojimasis Interneto svetaine ir Programėlėmis ir (arba) sulėtėti arba keistis jų veikimas.

Rekomenduojama slapukus įrašyti, siekiant patogesnio naudojimosi ir visiško svetainės funkcionalumo.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. sausio 19 dienos.

Naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ir (arba) Programėlėmis neprieštaraujate, kad mes rinktume ir naudotume Jūsų Asmeninę informaciją, kaip nurodyta šioje Privatumo ir slapukų politikoje. Pasikeitus mūsų Privatumo politikai ir procedūroms, apie pasikeitimus bus paskelbta mūsų Interneto svetainėje ir mūsų Programėlėse, kad Jūs žinotumėte, kokią informaciją renkame, kaip ją naudojame ir kokiomis aplinkybėmis galime ją atskleisti. Jeigu mūsų Interneto svetaine arba mūsų Programėlėmis naudojatės po paskelbimo apie pakeitimą laikome, kad jūs neprieštaraujate tokiam mūsų Privatumo ir slapukų politikos pakeitimui. Jeigu su pakeitimais nesutinkate, turėtumėte nebesinaudoti mūsų Interneto svetaine ir mūsų Programėlėmis.